talisman

Reč talisman potiče od italijanse reči talismana iz 17. veka, koja seže do arapskog "ar ... ... ilazma", što znači "magična slika". Korenje tog arapskog izraza potiče iz grčke reči telesma (telesma) i znači „porez, posvećeni predmet“ ili vizantijski „magični predmet“. U današnje vreme talisman opisuje predment koji donosi sreću, zdravlje, porodičnu harmoniju, ljubav i novac, a čuva od zla, neimaštine i bolesti.

tibetanski horoskop

Tibetanski horoskop se temelji na verovanju da svako od nas, u zavisnosti od datuma rođenja, ima svoj “put mudrosti”, cilj i karmički zadatak, koji će morati da ostvari u svom životu.

© 2024 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum