kletva

Ovo su znaci da je na Vas bačena Kletva

Kletva je vrsta verbalne magije zasnovane na verovanju da izgovorene reči imaju tajanstvenog delovanja na onog akome su upućene. Proističe iz nemoći da se drugačije ostvari željeni uticaj i predstavavlja arhaično sredstvo pravde koje se koristi kao odgovor na nepravdu i učinjeno zlo.

Na ovaj način je pojam kletve objašnjen u kapitalnoj "Enciklopediji straha"objavljenoj kod nas 2009. godine. Naravno, verovanje u moć kletve vremenom je drastično smanjeno, ali verovatno nije i sasvim nestalo.

Koliko puta vam se, recimo, dogodilo da vam neke stvari u životu ne idu, a da vi pomislite da vas je neko prokleo?

Praznoverje je i dalje sastavni deo naše našeg društva i mnogo od nas smatraju da se iza njega kriju tajne koje su teške za razumevanje.

Svoju osvetu za učinjeno zlo i nanetu patnju čovek je artikulisao u ubojitu formulu mržnje, podstaknutu verovanjem da će njegovog neprijatelja stići zaslužena kazna. Tako i kletva, prema Leksikonu narodne književnosti, priziva zlo na onoga kome se upućuje. Izrečena s jakim emotivnim intezitetom, većinom kao zgusnuto osećanje mržnje, u srditoj nemoći, kao osveta, ili kao preventivno sredstvo pretnje...

U Srpskom mitološkom rečniku možete naći sledeće objašnjenje o kletvama „Kletva sadrži reči koje tajanstveno deluju na onoga koji je upućuje. Kletva je teška, varvarska, ponekad i svirepa. Kletva nastaje kao posedica gneva, mržnje, želje za osvetom, a gde vlada razum, ona se ne čuje.“

Kletve uglavnom iskazuju žene: majke, supruge, devojke, ređe sestre i ćerke a muškarci veoma retko i u trenucima najvećeg bola. Među kletvama muškaraca najteža je očeva kletva i ona se po verovanju izvesno obistinjuje, a posebno je teška ako se izrekne u crkvi ili pred ikonom sveca.

O kletvama su napisane mnogobrojne knjige, a u njima piše da se ovih osam znakova mogu izdvojiti kao najčešći pokazatelji da ste prokleti.

 1. Nagli gubitak energije: Ako ste nekad pucali od snage, bili prepuni života i energije, a odjednom ste potonuli i više nemate volje ni za čim, to može da bude jedan od znakova da je na vas bačena kletva, piše 24sata.hr.
 2. Finansijski gubici: Ukoliko su vas iznenada pokosili finansijski gubici, ukoliko ste izgubili mnogo u nekim ulaganjima ili ste odjednom iz stabilne situacije ušli u bezizlaznu.
 3. Učestali problemi u ljubavi: Nekad ste bili u stabilnim ljubavnim vezama i odnosima, ali u poslednje vreme su iza vas samo ljubavni brodolomi, razvod, gubitak volje za ljubavlju i seksom.
 4. Noćne more: Iznenada ste počeli da sanjate čudne i zastrašujuće stvari. Izuzetno su ubedljive i dosta vas opterećuju. To mogu da budu snovi o vašoj smrti, zmijama, škorpionima i padovima s velikih visina.
 5. Crno znamenje: Ukoliko vam je netragom nestao omiljeni komad nakita ili se neobjašnjivo pokidao, to može da bude znak kletve.
 6. Loša sreća: Ovo je nešto što mnogi doživljavaju subjektivno, ali ako ste zaista u velikoj crnoj seriji i sve se okreće protiv vas, to je to.
 7. Neobjašnjiva bol: Ako češće nego ikad pre osećate bol u telu koju ne možete da objasnite, pogotovo u donjem delu leđa, stomaku pa čak i nogama, a doktori ne mogu da otkriti razlog.
 8. Problemi sa spavanjem: Iznenada se budite usred noći, dugo ne možete da zaspite, preznojavate se tokom spavanja, a nikad ranije niste imali problem, može biti znak da vas je neko "uhvatio na zub".

Ako pronađete četiri znaka, znate šta je problem. Naravno, sve ovo ako verujete u kletve. Ni one ni njihovo delovanje nisu dokazani.

Starac Pajsije upozorava: Roditeljska kletva je veoma moćna, pazite šta pričate deci!

Znajte da je kletva, pa čak i samo negodovanje roditelja veoma moćno. Sve i da roditelji ne proklinju decu, samo ogorčenje na njih dovoljno je da deca "ne vide beloga dana"; njihov život biće samo muke. Takva deca mnogo stradaju u ovom životu. Razume se, u drugom životu dobijaju olakšanje, jer ovde već nešto otplaćuju.

Dešava se ono što govori ava Isaak: "Jedu pakao", odnosno – trpeći muke u ovom životu, smanjuju pakao. Jer muka ovog života – "jede pakao". Odnosno, kada deluju duhovni zakoni, oduzima se malo od pakla, od muke.

Ali, i roditelji koji šalju svoju decu "do đavola", obećavaju ih đavolu, pa posle đavo ima pravo na njih. Reći će: "Pa, sam si mi ih obećao."

U Farasi je bio jedan bračni par. Imali su malo dete koje je često plakalo, i otac ga je stalno slao "do đavola". I evo šta se zbilo. Bog je tako dopustio, da kada bi ga on poslao "do đavola" – dete bi iščezavalo iz kolevke. Sirota majka bi posle odlazila kod Hadžiefendije.

"Hadžiefendija, tvoje molitve neka bi bile sa mnom, dete su uzeli demoni." Hadžiefendija bi odlazio, čitao molitvu kraj kolevke, i dete se vraćalo. Ovo se stalno ponavljalo. Sirota žena je govorila: "Hadžiefendija, tvoje molitve neka bi bile sa mnom, dokle ovako?"

"Ja se ne umaram dolazeći, a ti li se umaraš dolazeći da me pozoveš? Đavolu će dodijati i ostaviće dete." Od tada dete više nije iščezavalo. Kada je dete odraslo zvali su ga "đavolji rod". Uzburkavao je celo selo; nikome nije davao mira. Šta je sve zbog njega trpeo njegov otac! Odlazio bi do nekog čoveka i govorio mu: "Onaj je rekao to i to za tebe." Odlazio je drugome, govoreći isto. Potom bi se ova dvojica zavadila i potukla. Kada bi to shvatili, pošli bi da uhvate klevetnika i da rasprave sa njim. Ali, on bi ih tako prevario da su još oni od njega tražili oproštaj! Toliko je bio đavolik! Đavolji rod! Bog je tako ustrojio da bi se ljudi, videvši sve to, urazumili, zategli i bili mnogo pažljiviji. Druga je stvar kako će Bog suditi ovom čoveku. Razume se, imaće mnoge olakšice.

Najveće bogatstvo sveta jeste roditeljski blagoslov, baš kao što je u monaštvu najveći blagoslov – imati blagoslov svog Starca. Zato i kažu: "Traži blagoslov od roditelja." Sećam se, jedna majka imala je četvoro dece; i plakala je, sirotica. Govorila mi je: "Umreću tužna, nijedno od dece se nije oženilo. Moli se." Sastradavao sam sa ovom udovicom, i sa onom siročadi. Molim se, molim se – i ništa. Velim: "Nešto se ovde dešava."

"Bacili su vradžbine na nas", govorila su deca. "Nije vradžbina, da je od vradžbine to bi se videlo. Da vas nije, možda, majka klela?" upitah ih. "Jeste, Oče", rekoše mi. "Naša majka nam je, pošto smo bili mnogo nestašni kao deca, stalno govorila, od jutra do večeri: 'Da ostanete panjevi, da ostanete panjevi' ".

"Pođite da malo prodrmate svoju majku", rekoh im, "i kažite joj da se pokaje, ispovedi i da vam od sada pa nadalje uvek daje samo blagoslove." Za godinu i po oženilo se sve četvoro dece. Ova sirota žena bila je udovica, izgleda i malodušna, a deca su bila nestašna, prevršila su meru, i ona ih je klela.

 • Ako roditelji kunu decu i posle umru, kako da se deca oslobode prokletstva?
  • Ako deca traže "krivicu" u sebi, naći će da su, ako su ih roditelji kleli, bili neposlušni i da su mučili svoje roditelje. Tada, ako osete svoju krivicu, iskreno se pokaju i ispovede, sređuju se. A ako deca uz to i uznapreduju duhovno, pomoći će time i roditeljima.
 • Starče, i mene su roditelji kleli kada sam otišla u manastir.
  • U tom slučaju kletve postaju blagoslov.

"Učtiva" kletva

 • Starče, da li je ispravno govoriti za onog ko nam čini nepravdu: "Neka bi mu Bog vratio za to"?
  • Onaj ko tako govori prevaren je od đavola, jer ne shvata da na taj način "učtivo" proklinje. Ima ljudi koji govore za sebe da su osetljivi, da su puni ljubavi i takta, da trpe nepravde koje im nanose ljudi, ali govore: "Neka bi im Bog uzvratio". Svi mi ovde polažemo ispite kako bismo prešli u onaj drugi, večni život, u Raj. Pomisao mi govori da je ovo "učtivo" proklinjanje ispod svakog duhovnog nivoa, i da je nedopustivo za hrišćanina. Jer, Hristos nas nije učio takvoj vrsti ljubavi, već Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine! Isto tako, veći od svih blagoslova je kada nas nepravedno kunu, a mi to primamo ćutke, blagodušno.

Kada smo oklevetani, ili kada trpimo nepravdu, bilo od površnih, bilo od zlobnih ljudi koji su pokvareni i iskrivljuju istinu, ako je moguće – ne tražimo pravdu, kada se nepravda tiče samo nas. Niti govorimo: "Neka bi im Bog uzvratio", jer je i to kletva. Dobro je da im oprostimo od sveg srca, i da se molimo Bogu da nas ukrepi da možemo da iznesemo teret klevete, i da nastavimo duhovni život (u tajnosti, ako je moguće). Neka ljudi kojima je u tipiku da sude i osuđuju nastave da nam nanose nepravde, jer nam time pripremaju zlatne vence za onaj istiniti život. Naravno, oni koji su blizu Boga nikada ne proklinju, jer u sebi nemaju zlobu, već samo dobrotu. Svako zlo koje se baci na ove osvećene ljude, osvećuje se. Tako oni osećaju veliku, za druge, nevidljivu radost.

© 2024 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum