kletva ubija

Kletve su, kao što znamo, pre dve godine stigle i u Skupštinu, kada se za govornicom orilo: “Proklet mu bio rod i porod”, „Neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikad ne ogreje, neka ga stigne božja kazna“ i sl. Kako je vreme pokazalo, oni na koje je ciljano – i dalje su živi i zdravi. U čemu je “štos”?

Tags:
kletva

Kletva je vrsta verbalne magije zasnovane na verovanju da izgovorene reči imaju tajanstvenog delovanja na onog akome su upućene. Proističe iz nemoći da se drugačije ostvari željeni uticaj i predstavavlja arhaično sredstvo pravde koje se koristi kao odgovor na nepravdu i učinjeno zlo.

Tags:
talisman

Reč talisman potiče od italijanse reči talismana iz 17. veka, koja seže do arapskog "ar ... ... ilazma", što znači "magična slika". Korenje tog arapskog izraza potiče iz grčke reči telesma (telesma) i znači „porez, posvećeni predmet“ ili vizantijski „magični predmet“. U današnje vreme talisman opisuje predment koji donosi sreću, zdravlje, porodičnu harmoniju, ljubav i novac, a čuva od zla, neimaštine i bolesti.

© 2023 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum