Astrosav Uslovi Korišćenja

 

 1. Astrološke usluge, t.j. usluge telefonskog, SMS, video- ili mail-savetovanja (u daljem tekstu Usluge) obezbeđuje Studenac d.o.o, Vojvode Putnika 8A, 73240 Visegrad, Republika Sroska (u daljem tekstu: Organizator ).
 2. Uslovi se odnose na korišćenje usluga koje Organizator pruža a koje su povezane sa ovim sajtom.
 3. Usluge se mogu koristiti pozivanjem telefonskih brojeva, slanjem SMS poruke na brojeve sa dodatnom vrednošću za te svrhe, Video razgovorom ili odgovaranje na postavljena pitanja putem maila. Informacije u vezi sa uslugama možete dobiti pozivanjem sledećih brojeva telefona: Švajcarska 041 566 52 52, slanjem mail-a na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 4. Usluge mogu koristiti osobe starije od 18 godina. Pozivanjem brojeva telefona ili slanjem SMS poruke na brojeve za Usluge slažete se sa ovim uslovima. Ukoliko ispunjavate uslove korišćenja, Usluge možete koristiti više puta.
 5. Korisnik nakon pozivanja broja sa dodatnom vrednošću i povezivanja veze biva informisan o ceni koja se jasno saopštava na govornom automatu i ukoliko u toku datog saopštenja pozivalac izvrši prekid veze, tarifiranje usluge neće biti započeto.
 6. Pozivanje sledećih brojeva sa dodatnom vrednošću tarifira se vrši se po cenama:
  Srbija 0906/450-007 0906/450-002 120rsd/min
  Crna Gora 095/812-001 1.656 eur + pdv/min
  Slovenija 090/112-112 1.99 eur/min
  Hrvatska 060/600-102 6.99KN/min Fiksna,
  8.41KN/min Mobilna
  Bosna i Hercegovina BHT 094-280-159 FIX 2.07KM/min + PDV, MOB 2.76 KM/min + PDV
  HT Mostar 094/860-705 1.58 KM/min + PDV
  Telekom RS 094-593-071 2.10 KM/min + PDV
  Austrija 0900 528 062 1.81 eur/min Fiksna I Mobilna
  Švedska 0939/114-7075 19.90 SEK/min
  Nemačka 0900/330-7703 1.99 eur/min Fiksna, 2.99 eur/min Mobilna
  Švajcarska 0901 770 077
  3.90 CHF/min
  Belgija 0907/40-355 1.5 eur/min
  Francuska 0899/961-083 Cena poziva 0,8 EUR/min.
 7. Pozivanje je moguće iz mreža fiksne ili mobilne telefonije, a prema internoj regulativi na teritoriji date države. Ograničenje trajanja poziva je takođe predmet interne regulative na datoj teriroriji i Organizator je u tom smislu primenjuje.
 8. Korisnik nakom upućivanja SMS poruke na broj sa dodatnom vrednošću, pristaje da bude tarifiran u iznosi koji se jasno komunicira uz uputstvo za SMS korišćenje usluge. Nakon upućivanja SMS poruke, korisnik će dobiti odgovor na svoj upit u razumnom roku. Strogo je zabranjeno u SMS porukama koje se upućuju Pružaocu usluge koristiti termine koji se odnose na vređanje po rasnoj, nacionalnoj, verskoj i drugim osnovama. Nakon saopštene informacije o ceni prilkom pozivanja, a do uključenja u program, odnosno početka savetovanja sa Pružaocem usluge, tarifiranje poziva se obavlja na način objašnjen u tački 3.
 9. Slanjem SMS poruke, korisnik automatski daje saglasnost za prijem besplatnih poruka reklamnog karaktera od strane Pružaoca usluge. U svakom trenutku korisnik se besplatno može odjaviti sa servisa besplatnih poruka slanjem ključne reči STOP na naznačeni broj.
 10. Naplata Usluga se vrši unapred za prepaid korisnike mobilnih mreža, odnosno po računu za postpaid sistem naplate za korisnike i mobilnih i fiksnih mreža, koji standardno ispostavlja provajder telekomunikacionih usluga pozivaoca.
 11. Prilikom kupovine usluge korisnik je obavezan da potvrdi da je saglasan sa Uslovima korišćenja. Ukoliko korisnik nije saglasan sa Uslovima korišćenja, neće moći da obavi kupovinu na sajtu.
 12. Organizator zadržava diskreciono pravo da promeni ili dopuni Uslove korišćenja u bilo koje doba. Organizator nije u obavezi da naknadno obaveštava korisnike o izmena uslova korišćenja. Korisnik će prilikom kupovine moći da pročita aktuelnu verziju uslova korišćenja.

Reklamacije

 1. Ukoliko ste nezadovoljni pruženom uslugom, popunite formular koji se nalazi na Formular i pošaljite na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Odluku o reklamaciji ćete dobiti u roku od 24h od prijema reklamacije.
 2. Ukoliko reklamacije bude prihvaćena utvrđuje se postupak i način njenog rešavanja
 3. Reklamacija je moguća u sledećim slučajevima:
  1. Ako izabrani astrolog nije u mogućnosti da odgovori u predviđenom roku, a korisnik ne želi da izabere drugog astrologa, novac će biti vraćen.
  2. U koliko je greška načinjena od strane naših astrologa(u vidu grešaka u samom textu), dobićete besplatnu uslugu.
  3. U koliko je greška načinjena od strane klijenta(pogrešni datumi, godine, imena) nudimo mogućnost ispravke podataka i ponovno tumačenje za četvrtinu normalne cene.
  4. Prilikom naručivanja usluge vodite računa o tome šta naručujete, jer je svaka usluga jedinstvena i nećemo vršiti ispravku pruženih usluga jedinstvena i nećemo vršiti ispravku pruženih usluga za nove podatke besplatno
 4. Način povraćaja sredstava: Ukoliko postoji osnov za povraćaj novca isti se vraća Kupcu. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Organizator je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 5. Pravo kupca da otkaže ugovor o kupovini: Kupac ima pravo da otkaže ugovor o kupovini u skladu sa važećom zakonskom regulativom u momentu kupovine. U slučaju da je usluga izvršena Kupac ne ostvaruje pravo na povraćaj novca.
 6. Garancija povraćaja novca: U slučaju osnovanih reklamacija i neizvršene usluge Organizator garantuje povraćaj novca Kupcu.
 7. Postojanje procedure za Reklamacije i način rešavanja: Ukoliko ste nezadovoljni pruženom uslugom, reklamaciju možete proslediti na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Odluku o reklamaciji ćete dobiti u Zakonom propisanom roku.
 8. Predugovorno obaveštenje o proizvodu i obavezama: Kiljent je upoznat sa Uslovima kupovine i uvid u iste mu je omogućen neposredno pre plaćanja.
 9. Kljentu je neposredno pre plaćanja prikazana specifikacija kupovine, sa svim detaljima.

Privatnost

 1. U ime kompanije Organizator obavezujemo se da cemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
 2. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Organizator i poslovni partneri koji rade na realizaciji i pružanju usluga našeg astro centra odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 3. Organizator poštuje privatnost posetilaca ovih web stranica. Da biste pročitali Izjavu o zaštiti privatnosti, kliknite ovde.

Zaštićeni znakovi proizvoda, autorska prava i ograničenja

 1. Svi sadržaji na ovim web stranicama uključujući, ali ne ograničavajući se na slike, fotografije, znakove, imena, grafiku, logotipe, ilustracije, audio zapise i video zapise, zaštićeni su autorskim pravima, znakovima proizvoda i ostalim srodnim pravima koja su u vlasništvu ili ih kontroliše Organizator, matična kuća ili filijale, ili neka druga pravna ili fizička lica koja su svoje sadržaje licencirala i, u skladu sa zakonom, dopustila njihovo objavljivanje na sajtu organizatora.
 2. Sadržaje ovih web stranica i ostalih stranica koje kontroliše Organizator možete koristiti samo u Vaše lične, nekomercijalne svrhe. Neovlašćena izmena sadržaja ili njegovo korišćenje u bilo koje druge svrhe, predstavlja kršenje zakona Republike Srbije koji se tiču autorskih prava i zaštićenih znakova proizvoda kao i ostalih vlasničkih prava. Zabranjeno je korišćenje sadržaja web stranica sajta organizatora na drugim web stranicama ili u umreženom kompjuterskom okruženju.

E-pošta, oglasne strane i ostale poruke

 1. Sve informacije, poruke, elektronska pošta, oglasi na za to predviđenim stranicama, ideje, predlozi, koncepti ili drugi materijali dostavljeni na sajt postaće vlasništvo Organizatora i organizator će imati pravo da taj materijal trajno koristi u bilo koje svrhe i objavi u bilo kojoj vrsti medija. Kada dostavljate materijal na web stranice sajta, pristajete na to da Organizator ima pravo da objavljuje taj materijal u bilo koju svrhu, uključujući i promociju i oglašavanje.
 2. Organizator nije odgovoran za sadržaj poruka postavljenih na svojim forumima. Organizator zadržava pravo da uredi ili ukloni materijale koji su postavljeni na svoje forume, ali ne preuzima obavezu da to učini. Saglasni ste da nećete da šaljete ili na neki drugi način putem naših foruma objavljujete materijal koji:
  1. kleveće, vređa i ugrožava bilo čiju privatnost;
  2. sadrži vulgarne, pogrdne ili preteće poruke;
  3. je eksplicitno ili implicitno pornografski;
  4. zadire u intelektualno vlasništvo ili neko drugo pravo entiteta ili osobe, uključujući, ali ne ograničavajući se na kršenje nečijih autorskih prava i zaštićenih znakova proizvoda;
  5. krši bilo koji državni ili međunarodni zakon;
  6. podstiče nezakonite aktivnosti;
  7. oglašava ili na druge načine nastoji da navede na prikupljanje sredstava ili na korišćenje drugih proizvoda i usluga.
 3. Saglasni ste da Organizator, njegovi službenici, direktori, zaposleni, agenti, distributeri i zastupnici neće biti odgovorni u slučaju bilo kakvih potraživanja od treće strane, zahteva, dugovanja, troškova ili izdataka, uključujući i umereni advokatski honorar, proisteklih iz Vašeg kršenja sporazuma, zastupanja i garancija koji su istaknuti u ovim Uslovima korišćenja.

Pravna odgovornost

 1. Sadržaji na web stranicama sajta Organizatora dati su Vam na korišćenje bez ikakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumevajućih, što uključuje, između ostalog, podrazumevajuću garanciju komercijalnosti i prikladnosti za određenu namenu. Organizator ne garantuje da će funkcije sadržaja na ovim web stranicama biti neprekidane ili bez grešaka, da će kvarovi biti popravljeni ili da će web sajt ili server koji omogućava dostupnost ovih web stranica biti bez virusa ili ostalih komponenti koje mogu naneti štetu Vašem računaru.
 2. Informacije date na stranama web prezentacije kao i objavljeni sadržaji su neobavezujući. Organizator ne garantuje ispravnost, tačnost ili pouzdanost sadržaja na web stranicama. Vi (a ne Organizator) preuzimate sve troškove potrebnog servisiranja, popravke ili korekcije Vašeg računara. Primenjivi zakon možda neće dopustiti izuzeće podrazumevajućih garancija, pa se navedeno izuzeće možda neće odnositi na Vas. Sadržaji koje čitate na ovim web stranicama osigurani su samo za zabavu i u reklamne svrhe.
 3. Informacije i mišljenja objavljeni na oglasnim stranama, četovima ili ostalim forumima koji se vode na ovim web stranicama ne moraju biti ona koja zastupa ili koja pripadaju Organizatoru, kao ni licima koja pružaju te sadržaje. Organizator ne daje nikakve garancije u vezi sa tim informacijama i mišljenjima. Ni Organizator ni povezana društva, kao ni oni koji osiguravaju sadržaj neće biti odgovorni bilo kome za gubitak, štetu (bilo direktnu, posledičnu, kaznenu ili neku drugu), povredu, tvrdnju ili ostalo što je rezultat informacije ili mišljenja ponuđenih na web stranicama sajta.

Zakonska pitanja

 1. Ukoliko nije drugačije naznačeno, sadržaji na web stranicama namenjeni su isključivo u svrhu zabave i promocije programa, događaja, proizvoda i usluga koji su dostupni u Republici Srbiji, na njenoj teritoriji i posedima. Web stranice kontroliše i njima upravlja Organizator iz svojih kancelarija u Republici Srbiji. Organizator ne izjavljuje da je sadržaj na web stranicama prikladan ili dostupan za korišćenje na drugim lokacijama. Oni koji odluče da ovim stranicama pristupe sa drugih lokacija, to čine na sopstvenu inicijativu i moraju se pridržavati lokalnih zakona, ako i u meri do koje su ti lokalni zakoni primenjivi.
 2. Ovaj sporazum treba da se poštuje, tumači i sprovodi u skladu sa zakonima Republike Srbije, budući da se odnosi na Zakone koji vrede za tu državu. Svaka tužba koju Vi, bilo koja treća strana ili Organizator pokrene da bi se sproveo ovaj sporazum ili u vezi s bilo čim što se odnosi na ove web stranice, može se podići samo u Republici Srbiji, pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu. Na ovaj način obavezujete se da prihvatite jurisdikciju sudova Republike Srbije. Ukoliko je bilo koja stavka ovog sporazuma nezakonita, bez zakonske vrednosti ili je iz bilo kog razloga neprimenjiva, razmatraće se posebno i neće uticati na valjanost i promenljivost preostalih stavki. Ovo je isključivo sporazum između zainteresovanih stranaka na koje se njegov sadržaj i odnosi. Sporazum se neće menjati osim u pismenoj formi, uz potpis Organizatora.

Uputstvo za pozivanje i povezivanje sa pružaocem usluge

 1. Korisnik vrši pozivanje odgovarajućeg broja i sledi uputstva automata.
 2. Komunikacije sa željenim Pružaocem usluge: odgovarajući taster na govornom automatu koji je komuniciran; ukoliko korisnik u roku od 10 sekundi od uputsvta na govornom automatu o odabiru željenog lokala, ne odabere ni jednu opciju, automatski će biti prosleđen na čekanje kod prvog slobodnog Pružaoca usluge.

Uputstvo za SMS komunikaciju sa pružaocem usluge

 1. ŠIFRA ASTROLOGA (razmak) datum, vreme i mesto rođenja, kao i svoje pitanje na broj 1298
 2. Nudimo usluge sa zabavnim sadržajem, kao što su horoskopi, tarot i numerološke analize. Predviđanje Vaše budućnosti, saveti, preporuke koje dobijate od Pružaoca usluge ne smatraju se zamenom savete koje primate od profesionalno licenciranih radnika. Pružalac usluge nije odgovoran za bilo koji oblik tumačenja podataka I informacija od strane korisnika.
 3. Prilikom pružanja usluga, korisnik usluge se obavezuje da neće davati izjave koje negativno uticu na kvalitet usluge i njenog pružaca, u suprotnom Pružalac usluge ima pravo da ne odgovori na plaćenu poruku. Dobijene informacije korisnik usluge koristi isključivo na sopstvenu odgovornost i saglasan je da pristaje na ove Uslove korišćenja. Pružalac usluge ne snosi odgovornost ukoliko dođe do kvarova na mreži, telefonskoj liniji ili komunikacione smetnje bilo koje vrste. Vaši lični podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Pozivi i / ili SMS poruke koje su uvredljivog, omalavažavajućeg ili pretećeg karaktera upućene Pružaocima usluge, biće prosleđene nadležnim organima.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Organizator je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Pravila konverzije

 1. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti korisnika usluge.
 2. Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Nacionalne Banke Švajcarske. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Studenac d.o.o. © 2021. Sva prava zadržana.

© 2024 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum