Astro Blog

tarot velika arkana

Tarot je špil od 78 drevnih karata, koje su podeljene u dve grupe: Velika i Mala Arkana. Takođe, ovaj špil broji četiri “Dvorske karte” – Kralj, Dama, Žandar i Vitez. Ovom prilikom, govoriću o Velikoj Arkani, koja obuhvata 22 karte, koje se drugačije nazivaju “Aduti”.

Tags: ,
saturn uticaj

Saturn je najmoćnija planeta! O njemu se najviše priča, on izaziva poštovanje ili strahopoštovanje, a njegovi tranziti se nikada ne propuštaju. Najkraće bi se njegov moto mogao opisati Ničeovom rečenicom: "Neka me mrze, ali neka me se plaše!".

Tags: ,
© 2024 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum