Karmičke lekcije Plutona – Lavirinti duše

Karmičke lekcije Plutona – Lavirinti duše

Izreka „Karakter čoveka je njegova sudbina“, misao poznatog antičkog filozofa iz Efesa, Heraklita, predstavlja samu srž astropsihologije, koja može da pruži suštinski uvid u mentalni sklop ličnosti,...

...da ukaže na unutarnje konfikte koji se odvijaju u dubini duše, a kojih ponekad nismo svesni jer teku poput ponornice stvarajući u nama dijametralno suprotne težnje i ambivalentna osećanja. Budući da se sve to odražava na naše odnose sa drugim ljudima, a najviše na ljubavnom planu, postavlja se niz pitanja: Kako se izboriti sa tim unutarnjim konfliktima? Kako krenuti putem samoprevazilaženja? Kako možemo razviti sopstveni karakter i tako preuzeti kontrolu nad svojim životom?

Upravo astropsihologija predstavlja jedan od čovekovih najranijih pokušaja da pronikne u tajne mehanizme  čovekove psihe, lavirinte duše. Natalna karta zaista predstavlja savršenu mapu duše, svih njenih složenosti, protivrečnosti i težnji. Tumačenje natalne karte, astroloških simbola i principa daje jedinstven uvid u mentalni sklop čoveka i one najdublje, unutarnje izazove s kojima moramo da vodimo tihu, nevidljivu bitku – bitku sa samim sobom. Astropsihologija u tom smislu predstavlja onu dragocenu nit koja nam pomaže da izađemo iz lavirinta sopstvenih unutarnjih sukoba i protivrečnih težnji i da evoluiramo na jedan potpuno novi, viši nivo svesti i vodimo kvalitetniji, ispunjeniji život. Na taj način postižemo takođe viši nivo komunikacije jer kada smo u skladu sa samim sobom, raspolažemo i većim potencijalom da uspostavimo skladne odnose sa drugima.

Pluton u natalnom horoskopu ukazuje na našu moć transformacije, sposobnost da evoluiramo i da čak i krizne periode u životu shvatamo kao prilike za razvoj. Upravo zbog prave prirode Plutona, inače planete koja upravlja znakom Škorpije, tipičan predstavnik ovog znaka ima reputaciju takvog žestokog borca koji poput orla širi krila i za vreme oluje i bori se uprkos velikim preprekama i problemima i nadrasta ih svojom paklenom snagom.

Na ljubavnom planu, u okviru naših emotivnih odnosa, položaj i aspekti Plutona u natalnoj karti pokazuju potencijalne tipove veza koje ćemo najčešće imati. Drugim rečima, ako primetite da sve vaše veze liče jedna na drugu, da postoji obrazac u smislu sličnih grešaka, situacija koje se ponavljaju iz veze u vezu, to znači da bi vi trebalo nešto da promenite kod sebe, da vam sva ta slična ljubavna iskustva ukazuju na lekciju koju treba da naučite tako što ćete nešto, pre svega, kod sebe samih izmeniti – to je karmička lekcija Plutona! Važno je da naučite da učite lekcije iz tih grešaka, da ih prevazilazite i da se na taj način razvijate. U svima nama se krije dete željno ljubavi i pažnje, a nekada, potpuno nesvesno, krenemo putem protivrečnosti i ponašamo se suprotno našim najdubljim željama ostajući zarobljeni u kavezu svojih unutarnjih konflikata i ambivalentnih osećanja. To je pravi trenutak kada vam astropsihološko tumačenje natalne karte može poslužiti kao putokaz i izlaz iz lavirinta unutarnjih previranja. To je put ka uspostavljanju pravog, dubokog i kvalitetnog ljubavnog odnosa u kojem se potpuno otvaramo ka drugom biću i dostižemo osećaj najdubljeg ispunjenja i sreće.

Našeg astrolog Milana Đurašinov piše za Vas.

© 2024 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum