Carstvo snova i njihovo značenje

Carstvo snova i njihovo značenje

Sanjao sam da sam leptir. Sada ne znam da li sam ja Lao Ce koji sanja da je leptir ili leptir koji sanja da je Lao Ce.“ (Lao Ce, slavni kineski filozof i učenjak).

Svi sanjamo, samo što neki od nas snovima pridaju veći, a neki manji značaj! Mnogi ljudi smatraju da snovi predstavljaju samo nejasne i nepovezane slike uma, a ne uviđaju da su snovi vodiči koji nas upozoravaju na nešto jako bitno, vodiči koji nas vode samo ka onome što je važno u životu - ka miru, ispunjenju, sreći i blagostanju. Sa ovim Sanovnikom možete sami protumačiti Vaše snove.

Sigurno ste barem jednom u životu otvorili sanovnik i pokušali da shvatite koje je značenje sna koji ste sanjali. I ja sam. Ubrzo sam shvatio koliko me zanima značenje snova, pa sam proveo godine tumačeći ih i otkrivati skrivene poruke koje nam šalju.

Više se ne pitam da li su snovi samo uobrazilja uma, jer znam da nose neko skriveno značenje - značenje koje moramo da otkrijemo! Snovi ne postoje samo da bi veliki umetnici sanjali svoje muze, već i da bi nama smrtnicima ukazali na nešto veoma bitno.

U psiholoskom kontekstu zanimljivo zvuči podatak da čovek za šezdeset godina svog života, čak dvadeset godina provede u spavanju, a od toga četiri godine u sanjanju.

Šta zapravo znači SAN?

Sa stanovišta zvanične nauke, san predstavlja složeni psihološki fenomen u kome se mešaju svesni i nesvesni sadržaji, predstavlja proces u kome naše "najdublje ja" izlazi na površinu.

U Bibliji, odnosno u "Knjizi mudrosti" piše da je Bog stvorio snove pomoću kojih ljudi mogu da vide budućnost.

Dakle, san je mogućnost saznavanja jedne druge stvarnosti, jednog drugog sveta, koji nam nije dostupan u budnom stanju. Zbog toga i postoji potreba da se "tumačenjem snova" objasni taj drugi svet - nama tako dalek i nedostižan, a opet uticajan.

Šta je tumačenje snova?

Snovi predstavljaju ogledalo podsvesnog i imaju moć da aktiviraju mnoge poztivne procese u čovekovom umu, pa zbog toga, neretko omogućavaju psihofizički rast i razvoj osobe koja ih sanja. U toku sna mi se nalazimo u jednoj potpun drugačijoj dimenziji - u astralnom svetu, gde se potpuno aktivira naša multidimenzionalnost, koje većina nas ( ako izuzmemo mistike) nije svesna u budnom stanju.

U astralnom svetu postoje dobra i loša, odnosno pozitivna i negativna bića, u zavisnosti od toga da li potiču sa višeg ili nižeg nivoa astrala. Veoma često, poruke i iskustva koja proživljavamo u snu mogu da budu plod našeg nesvesnog i naših psihičkih procesa.

Ali kada pričamo o psihičkim procesima, pod tim smatram signale koje nam naš um šalje, kako bi nam skrenuo pažnju na nešto što nas tišti na nekom dubljem nivou, a mi toga nismo ili ne želimo da postanemo svesni.

Kako bismo postali svesni toga šta nam naš um poručuje, moramo da naučimo da tumačimno njegove znakove. Za to nam koristi tumačenje snova! Sa našim Sanovnikom možete sami protumačiti Vaše snove.

© 2024 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum