rahu i ketu

Rahu i Ketu - Karmički čuvari naše sudbine

Možda ste već negde čuli ili pročitali priču o Mesečevim čvorovima kao demonima koji se zovu Rahu i Ketu i koji su nastali od demona ili zmaja? Da li ste znali da su oni moćniji od bilo koje planete, a ponekad i od svih zvezda?

Rahu i Ketu ili Severni i Južni Mesečev čvor predstavljaju naše karmičke lekcije u sprovođenju životnih misija.

Severni Mesečev čvor ili Rahu

je tačka u natalnoj karti koja određuje našu svrhu. Odnosi se na ono čemu težimo, naše ideale i očekivanja koja bismo hteli da ostvarimo u životu. Severni Mesečev čvor nam, takođe, daje alate kojima možemo da rešimo zadatke iz prošlog života, ali, takođe, predstavlja i izazov.

Svakome u zivotu je potreban izlazak iz zone komfora koji zavisi od prioriteta koje smo odredili. Ako uspemo da pređemo granice sigurnosti zbog važnosti prioriteta, dobijamo šansu da svoj potencijal iskoristimo i u drugim oblastima. One nam možda nisu prioriteti, ali jesu drugim ljudima. Zato je Severni čvor način pomaganja i drugima, ne samo podsticanje sopstvenog razvoja.

Južni Mesečev čvor ili Ketu

je naša zona komfora. Ono što nam daje sigurnost, što deluje lako i poznato. To mogu biti i talenti, ali i strahovi koje nosimo iz prethodnog života. Konflikt nastaje onda kada se vezujemo za strahove i poznato, ne koristeći talente za razumevanje zone komfora. Da bismo otišli van zone komfora, odnosno Rahu, moramo je prvo upoznati, a to je Ketu.

Južni Mesečev čvor su i naše navike, nešto što nas vuče da se ponašamo na određeni način i da se osećamo tako kako se osećamo. To su obrasci ponašanja nas i naših predaka ukalupljeni u formu ciljeva kojima se iznova vodimo u životu, što nas sprečava da vidimo svoju pravu svrhu ili Severni Mesečev čvor.

Čovek ne može da dostigne svoj Severni čvor, sve dok Južni čvor ne podigne na najviši karmički nivo.

Južni čvor u prvoj, Severni u sedmoj kući

U ovom slučaju, Mesec ukazuje na osobe koje su jako skoncentrisane na sebe i na svoj fizički izgled. Kod njih ego naprosto buja i superiorno je naglašen u odnosu na sve ostalo. Negativnosti ovog položaja idu od egoizma do egocentrizma pošto nativ sa ovim položajem čvorova odbija pristup sedmoj kući horoskopa koja, kao i Vaga, predlaže približavanje duhu zajedništva kroz davanje i bez ikakvog traženja za sebe. Izražena je tendencija da "usluže" prvo sebe. a tek onda se, eventualno, zanimaju za potrebe drugih. Često se ponašaju po principu "dajem-daješ" bez ikakvog besplatnog akta. Čak i kada daju ( pažnju, ljubav, slobodno vreme...) javlja se želja da im bude uzvraćeno. U realnosti, suviše se oslanjaju na sebe i retko kada su sposobni za odnos u kome postoji prava razmena. Treba da nauče da gaje odnose na spontanosti, a ne na kalkulisanju.

Južni čvor u drugoj, Severni u osmoj kući

Druga kuća horoskopa predstavlja naša dobra, nadanja i želje. Ako je loše proživljena, težiće da zadovolji prioritetno barem jedno od pet čula. Ako je tu i Južni čvor, onda se teži preterivanju u tome, naravno u zavisnosti od njegovog odnosa prema planetama. Zato se za ove osobe kaže da su večito gladnih čula, a mogu biti posesivne i ljubomorne, tvrdoglave i sklone skrivanju iza maske. Gotovo nikada ne priznaju učinjene greške. U pojedinim periodima života, preterana čulna žeđ može ih voditi čak i ekscesnom ponašanju. Motivacija za stvaranjem bogatstva često vodi do frustracija koje se javljaju još u detinjstvu. Naime, već kao deca, ove osobe ili razviju potrebu za nadoknadom za sve što učine ( nagrada za svaku dobru ocenu ili nesto što dobro urade ).

Južni čvor u trećoj, Severni u devetoj kući

Ovaj karmički horoskop ukazuje na suviše veliku sklonost da se obraća pažnja na to šta ce ljudi iz okoline reći i misliti. Skloni su suviše velikoj zatvorenosti u sopstvenu "baštu" i treba da prošire svoja interesovanja i kontakte. Treba se maksimalno odvojiti od sveta kome je važan spoljni efekat. Sto budu stariji, imaće veću želju da produbljuju svoja poznanstva i znanja da bi se što bolje uklopili u društvo. U jednom periodu, moguće je da ih život odvede u inostranstvo, što bi bilo u njihovom interesu jer će lakše uspeti ukoliko odu iz rodnog kraja. Inostranstvo će ih naučiti da postoje i drugi sistemi vrednosti koji su različiti od njihovih klišea i predrasuda. Napuštajući svoje veze sa prošlošću uspeće da osvoje nove horizonte. U jednom trenutku, moguće je da strana osoba odigra veliku ulogu u njihovom životu. Moguće je da mogu izgubiti neke osobe iz okoline ( lazni prijatelji ), ali će ih zameniti novim, istinskim. Periodično, mogući su konflikti sa rođacima ( braća, sestre ). Treba da okrenu leđa starim vezama i standardima i da se orijentišu prema takvim domenima znanja u kojima ce naći harmoniju.

Južni čvor u četvrtoj, Severni u desetoj kući

Kao deca, ovi nativi najverovatnije da su loše doživeli svoju porodicu. Moguće je da su patili zbog neharmoničnog odnosa roditelja, da su osećali nedostatak topline, podrške ili, naprosto, neku prazninu od strane barem jednog roditelja. Posledica svega doživljenog je osećanje nesigurnosti i to je razlog zašto teže stvaranju porodice koja bi bila u funkciji zaštite njihove ličnosti. Međutim, i tu su skloni zavisnosti, ovoga puta od partnera. Na taj način podižu ograde koje ih odvajaju od realnog života i sprečavaju ih da odrastu. Pritom, postoji opasnost da partnera "uguše" stalnim traženjem sigurnosti kao i da zapostave poslovni i socijalni domen. U slučaju da rade posao koji je porodična tradicija, obavezno treba da ga promene i stvore sopstveni profesionalni život tj. da sami pronađu izvor prihoda za svoju porodicu. Odgovor za njih je u stvaranju porodice kojoj će oni biti glavni stub, za koju će se žrtvovati i ispunjavati sve obaveze, a ne da to očekuju od nje.

Južni čvor u petoj, Severni u jedanaestoj kući

Život ovih osoba suviše je ograničen ljubavnim događajima ( i pričama na tu temu ) kojima kao da teže da zadovolje svoju potrebu za prestižom nego što se stvarno posvećuju ljubavi. Kao da se hrane "sjajem" koji jedna veza može doneti. Čim taj partner izgubi "sjaj" prestaje da bude interesantan - oni teže raskidu te veze ( koji je često patetičan, kao mala dramska predstava ). U toj velikoj želji za dokazivanjem priznaju samo svoju velikodušnost i smatraju da jedino oni druge čine srećnim, nikako obrnuto. U njima postoji stalna bojazan da će biti drugi tj. da neće imati mesto za koje misle da im pripada. Zbog toga su u stanju da lako promene okolinu i partnera.

Južni čvor u šestoj, Severni u dvanaestoj kući

U ovom slučaju prisutna je sklonost da se dužnosti i obaveze prema drugima pretpostave sopstvenim potrebama i željama. To ( najčešće ) može biti zbog osećaja krivice ( ili ubeđenosti da to tako treba ) koja proizilazi iz domaćeg vaspitanja sa porukom da je to "cena koja se mora platiti radi oslobođenja". Tu su i unutrašnje strepnje i bojazni koje proizilaze iz nedostatka samopouzdanja. Mogući su i psihosomatski problemi. Prepuštaju se drugima, njihovim zahtevima i željama, a sve iz bojazni da neće dovoljno da ih cene ako ne budu na "krv i znoj". Najčešća posledica toga je mentalni i fizički zamor. Tu je i sklonost da na sebe preuzimaju krivicu za stvari koje ih se, zapravo, ne tiču. Često nisu zadovoljni poslom - bilo zbog loše plate bilo zbog toga što ih nedovoljno cene za ( nepotrebno veliki ) trud koji ulažu. Život ce im se osmehnuti onog časa kada se prepuste sudbini, bez ikakvih daljih "robovanja" drugima. Treba da se bave poslom koji će im prijati i koji će ih okupirati. Takođe, treba da eliminišu silna požrtvovanja za druge i da se posvete stvarima koje im prijaju i donose zadovoljstvo.

Južni čvor u sedmoj, Severni u prvoj kući

Jedna od osnovnih karakteristika koju daje ovaj položaj čvorova u horoskopu je da se u odnosima sa drugima unosi više zavisnosti nego što je potrebno. U ranijim životima bili su u takvim relacijama da im je bila potrebna bezuslovna podrška partnera i zbog toga nisu razvili zadovoljavajući nivo sigurnosti u sebe. Tuđa merila, a naročito partnera, imaju suviše veliko značenje za njih. Treba da teže autonomnosti, da ne slede nikoga već da stvaraju sopstveni put, da razvijaju sopstvenu ličnost i sposobnost suprostavljanja životnim preprekama. Uspeh u ovom životu u vezi je sa sposobnošću da se oslobode svih zavisnosti koje su stvorili u ranijim životima. Sami treba da odrede svoju lestvicu vrednosti i da ne obraćaju preveliku pažnju na tuđe.

Južni čvor u osmoj, Severni u drugoj kući

U prethodnom životu, osobe sa ovim položajem čvorova, prepustile su se zamkama negativne energije jer su se bavili izvesnim nedozvoljenim stvarima i bili su zbog toga kažnjeni. Izvesne tendencije iz prošlog života još uvek nisu prevaziđene i ta uspomena na kažnjavanje uslovljava da se ovaj život živi sa velikim oprezom. Mnogo se boje sramote, odbacivanja i trude se da žive po svim pravilima društva. U tome idu do potpunog predavanja, pa i poništavanja sebe u određenom odnosu. Prisutna je i sumnja da neće primiti onoliko pažnje i ljubavi koliko su u stanju da pruže. Prisutan je i strah od napuštanja, odbacivanja, kao i ljubomora. Treba da znaju da im ništa nije zabranjeno uz jedan uslov: bilo šta što rade ne sme biti na tuđu štetu niti smeju druge da koriste radi ostvarenja sopstvenih ciljeva. Početkom ove inkarnacije ( u prvoj polovini života ) izveštaj je gubitak jedne ili dve drage osobe. Njihov karmički zadatak je da povrate poverenje u sebe i svoje mogućnosti. Karmički horoskop ukazuje na veliki finansijski uspeh, ali uz uslov da rade bez pomoći drugih!!!

Južni čvor u devetoj, Severni u trećoj kući

Od detinjstva, ovi nativi bili su skloni traženju "nečeg izvan", nekog drugog "kraljevstva" sa nekim višim i bogatijim vrednostima, kao i domenima znanja. Ta traženja obično se više ispoljavaju u prvih tridesetak godina života da bi se kasnije shvatilo da u sebi treba tražiti usvojeno znanje. Moguće je da su zapostavili komunikaciju sa okolinom zbog prevelike angažovanosti na učenju i sl. Zamara ih da slušaju tuđe probleme i životne priče. Zbog prejake potrebe za slobodom verovatno da će imati jedan ili dva neuspeha na emotivnom planu jer partner neće moći da ih sledi. Međutim, put do uspeha upravo je kroz komunikaciju, ma kako se ona činila dosadna. Treba da prihvate komunikaciju sa okolinom, u smislu razumevanja topline odnosa. Njihov idealan partner trebalo bi da bude veoma komunikativan kako bi im u tome pomogao. Kasnije u životu, njihova uloga može biti u nekom vidu prenošenja znanja drugima. Biće prijatno iznenađeni kada budu videli kako ih drugi slušaju.

Južni čvor u desetoj, Severni u četvrtoj kući

Ovaj raspored čvorova nosi native ka traženju sebe, ličnog, profesionalnog i emotivnog uspeha. Oni će tome težiti sami ili preko partnera. Ne podnose da budu u pozadini i reagovaće ( ako treba i ekstremno ), da bi dostigli vrh, a njihovi apetiti mogu biti veliki. Veliki borci su jer duboko u sebi imaju neki "račun" koji treba da regulišu sa nekim autoritetom ( otac, majka, učiteljica... ). Moguće da ih je otac neko vreme zapostavljao, da je bio nedovoljno prisutan u kući i sl. Da ne bi više bili povređeni, njihovi napori usmereni su ka osvajanju vrhunskih rezultata u životu. Kao da ne žive svoj život nego izgaraju u sređivanju utopijskih računa sa sopstvenom prošlošću. U toj jurnjavi za uspehom mogu zapostaviti porodicu, a to nikako ne smeju učiniti jer je upravo porodica njihov stub postojanja. Treba odbaciti potrebu za priznanjima u svim aktima. Povoljni su im poslovi koji imaju veze sa nekretninama.

Južni čvor u jedanaestoj, Severni u petoj kući

Karmičko nasleđe vodi ove osobe ka preteranom maštanju i snivanju na javi. Skloni su pomalo velikim planovima i željama u odnosu na svoje mogućnosti. Međutim, glavni problem je u tome što se nedovoljno trude da to ostvare nego često očekuju da se to samo od sebe reši ukoliko dovoljno intenzivno veruju u to. U dubinama podsvesti imaju sećanje na jednu uzvišenu ljubav i stalno se trude da je ostvare. Razočarani su skoro svakim partnerom jer jedna osoba teško da može da ima sve osobine koje oni traže. U suštini, oni poseduju moć da ostvare sve što počnu. Treba samo uvesti samodisciplinu u obavljanju svakodnevnih poslova i naročito ne dozvoliti da bilo ko i bilo šta prekida njihovo obavljanje. Međutim, nikako ne smeju koristiti druge za ostvarenje sopstvenih ciljeva jer se tako udaljavaju od karmičkog puta.

Oblasti koje im leže su javne zabave, šou-biznis ili rad sa decom. Kreacija je njihov cilj u životu. Međutim, njihovi snovi su beg od realnosti. Treba da se suoče sa njom i da uzmu život u svoje ruke!

Južni čvor u dvanaestoj, Severni u šestoj kući

Većina problema koji opterećuju ove native povezani su sa njihovim skepticizmom tj. sumnjom u pozitivan ishod. Zbog toga su skloni menjanju orijentacije i liniji manjeg otpora. Mnogo analiziraju i lutaju u svojim meditacijama. Njihovi "scenariji" mogu biti takvi da stvaraju isvesne zebnje i strahove. Veoma je bitno da dobro preciziraju svoje ciljeve pre nego što krenu u jednom pravcu. Treba da se potrude da budu realni i onda da krenu u njihovu realizaciju i to jedan po jedan, od lakših ka težim. Obavezno treba istrajati i pored eventualnih prepreka. Iz rečnika treba izbaciti izraz "nemam sreće" jer je sreća proporcionalna želji i volji da se zaista dođe do cilja. Paradoksalno, ali sudbina je ovim osobama podarila moć da verom u uspeh mogu postići sve. Svakog jutra prva rečenica trebalo bi da im bude: "Danas je najlepši dan u mom životu"!

© 2024 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum