Horoskop starih Slovena: Da li znate koji ste cvet?

Skormno smilje, imela, mimoza ili možda - čičak? Horoskop starih Slovena je horoskop naroda koji je izuzetno poštovao prirodu i živeo u punom saglasju sa njom. Podeljen je na periode od 10 dana.

Pronađite svoj datum i cvet koji Vas opisuje.

karma i astrologija

Karma drži čoveka u večnom toku zbivanja (samsara), koji se smatra izvorom patnje i iz kojeg se traži oslobođenje. Po hinduističkom shvatanju, smatra se da ljudska dela stvaraju silu koja pokreće kružni tok rađanja, te tako svaki čovek podleže posledicama (karma), svojih sopstvenih dela.

© 2022 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum